LYRIC

ተለያይተን ተቀያይመን አምና
ዳግም ላላይሽ ማልኩና
በፍቅርሽ ጨከኜ ብርቅሽም
ግን እስካሁን ልረሳሽ አልቻልኩም

ተለያይተን ተቀያይመን አምና
ዳግም ላላይሽ ማልኩና
በፍቅርሽ ጨከኜ ብርቅሽም
ግን እስካሁን ልረሳሽ አልቻልኩም

ብሩህ ቀን ባክህና
አልኩ እንዳይሽ ፊዮሪና
ኑሪ አምሳሌ ጟል አስመራ

ፊዮሪና
የለት ብሩህ ዊንታና
ነሽ አምሳሌ ጟል አስመራ
ፊዮሪና
የለት ብሩህ ዊንታና
ነሽ አምሳሌ ጟል አስመራ

ዘመን አልፎ ዘመን እስኪታደስ
ቀኑ ቢመስልም የማይደረስ
በፍቅር ሲቃና መሰረቱ
ደሞ እንዳዲስ አንድ ይሆናል ቤቱ

ብሩህ ቀን ባክህና
አልኩ እንዳይሽ ፊዮሪና
ኑሪ አምሳሌ ጟል አስመራ

ፊዮሪና
የለት ብሩህ ዊንታና
ነሽ አምሳሌ ጟል አስመራ
ፊዮሪና
የለት ብሩህ ዊንታና
ነሽ አምሳሌ ጟል አስመራ

ከአይኔ ያራቀሽ መንገድ ያ ጎዳና
ወስዶ ቢነጥልሽ ጟል አስመራ
ጋራው ቢከልለን ያ ተራራ
አትወጪም ከሐሳቤ ፊዮሪና
ከአይኔ ያራቀሽ መንገድ ያ ጎዳና
ወስዶ ቢነጥልሽ ጟል አስመራ
ጋራው ቢከልለን ያ ተራራ
አትወጪም ከሐሳቤ ፊዮሪና

ፊዮሪና ፊዮሪና
ፊዮሪና ፊዮሪና
ፊዮሪና ፊዮሪና
ፊዮሪና ፊዮሪና

Added by

Dibora Tadesse

SHARE

Comments are off this post

VIDEO