LYRIC

ደሞ እንድነቃ እንዳድር ቆሜ
አትመላለሽ መተሽ በህልሜ
የቀኑ ማማር ይበቃሻል
ከተኛው ዓይኔ ምን ቀርቶሻል
አያንስም ለኔ ያንቺ ገላ
ከፈርኦን ልጅ ከገሊላ
ፍቅርሽ ባይሰጥም አሳልፎ
አስቀርቶታል ልቤን ጠልፎ
ዛሬስ መወደድ ላንቺ ነግቶልሻል
የውበት ፀሐይ ወጥቶልሻል
አየን ጀምበር ወዳለም አጎንብሳ
ያይንሽን ብሌን ውሃ ለብሳ
ገጥሞሽ የሳባ ሞገስ የኪሊዮፓትራ
አምረሽ ትታይ ጀመር በራስሽ ተራ
ባለም የውበት ፀሀይ ወጥቶ እንደገና
ባንቺ ዘመን ላይ ዋለ ዛሬ ቁንጅና
ያንስብሻል መባል ቆንጆ የማር ክዳኔ
ከንፈርሽ ላይ ሰም አለ ወርቅ የፍቅር ቅኔ
ያንስብሻል የኔ መልካም ያመል ሙዳይ
ሰው አለ ወይ ውብ እንዳንቺ ፀባየ ሰናይ(2x)
አለ ወይ ፀባየ ሰናይ
ውብ እንዳንቺ ፀባየ ሰናይ
ደሞ እንድነቃ እንዳድር ቆሜ
አትመላለሽ መተሽ በህልሜ
የቀኑ ማማር ይበቃሻል
ከተኛው ዓይኔ ምን ቀርቶሻል
አያንስም ለኔ ያንቺ ገላ
ከፈርኦን ልጅ ከገሊላ
ፍቅርሽ ባይሰጥም አሳልፎ
አስቀርቶታል ልቤን ጠልፎ
ዛሬስ መወደድ ላንቺ ነግቶልሻል
የውበት ፀሐይ ወጥቶልሻል
አየን ጀምበር ወዳለምአጎንብሳ
ያይንሽን ብሌን ውሃ ለብሳ
ሆነሽ በመልክሽ ገዳይ የውበት አርበኛ
ማሰብ አቃተን ባንቺ ተማርከን እኛ
ወጥተን ባለም ከፍታ ምድሪቱን ባናይ
የለም እንዳንቺ ቆንጆ ፀባየ ሰናይ
ያንስብሻል መባል ቆንጆ የማር ክዳኔ
ከንፈርሽ ላይ ሰም አለ ወርቅ የፍቅር ቅኔ
ያንስብሻል የኔ መልካም ያመል ሙዳይ
ሰው አለ ወይ ውብ እንዳንቺ ፀባየ ሰናይ(2x)
አለ ወይ ፀባየ ሰናይ(2x)
ውብ እንዳንቺ ፀባየ ሰናይ
ሰናይ
ፀባየ ሰናይ

Added by

Dibora Tadesse

SHARE

Comments are off this post

VIDEO