LYRIC

ውለታሽ አለብኝ ልክድሽ አሎድም
ስምሽን በቁም ነገር አነሳለው የትም
የክፉ ቀን ጓዴ ብልሽ እወዳለው
ብድር መላሽ ያርገኝ አመሰግናለው
2x
ብድር መላሽ ያርገኝ አመሰግናለው
ቁም ነገር ደግነት መልካም ምግባሮችሽ
ከአውልት ጠንክረው ቆመው ሲያበሩልሽ
ከልቤ መሀደር ስፍራም አይጠፋቸው
በክብር ተቀምጠው አሉ ህያው ናቸው 2x
ከውለታም ደግሞ ውለታ ነው እንጂ
ችግር ሲያፋጥጠኝ ስቶኚ ቀኝ እጄ
የደግነት ንግስት ብልሽ ምን ያንስሻል
የዘላለም ሀውልት ከልቤ ሰርተሻል
እንግዲ ልድከምልሽ አለኝ ቃል ከፊትሽ
ወዳጄ እንደምነሽ ፍቅርዬ እንደምነሽ
አካሌ እንደምነሽ አለኝታዬ እንዴት ነሽ
ውለታሽ አለብኝ ልክድሽ አሎድም
ስምሽን በቁም ነገር አነሳለው የትም
የክፉ ቀን ጓዴ ብልሽ እወዳለው
ብድር መላሽ ያርገኝ አመሰግናለው 2x
ያን ጊዜ በችግር ጨለማ ሲውጠኝ
ወዳጄን ጠላቴን መለየት ሲያቅተኝ
ፈጥነሽ ደረሽልኝ ፍቅር አልጎደለብሽ
የክፉ ቀን ጓዴ መመስገን አለብሽ 2x
የውለታ ጉዳይ ውለታ ነው መልሱ
የተሳካለታ ከቀኑ ሲደርሱ
ይሙላልኝ በማለት ከርሜያለው ስመኝ
በከተማው መለስ እላለው ቀን ይስጠኝ
ወዳጄ እንደምነሽ አለኝታዬ እንዴት ነሽ
አካሌ እንደምነሽ ፍቅርዬ እንደምነሽ
ገዳዬ እንደምነሽ አለኝታዬ እንደምነሽ
ውለታሽ አለብኝ ልክድሽ አሎድም
ስምሽን በቁም ነገር አነሳለው የትም
የክፉ ቀን ጓዴ ብልሽ እወዳለው
ብድር መላሽ ያርገኝ አመሰግናለው 2x
ቁም ነገር ደግነት መልካም ምግባሮችሽ
ከአውልት ጠንክረው ቆመው ሲያበሩልሽ
ከልቤ መሀደር ስፍራም አይጠፋቸው
በክብር ተቀምጠው አሉ ህያው ናቸው 2x
ከውለታም ደግሞ ውለታ ነው እንጂ
ችግር ሲያፋጥጠኝ ስቶኚ ቀኝ እጄ
የደግነት ንግስት ብልሽ ምን ያንስሻል

Added by

Dibora Tadesse

SHARE

Comments are off this post

VIDEO