LYRIC

ኚላል ባድ ኦፔኖ
ኚላል ባድ ኦፔኖ
ትርጉም – የባሮ ወንዝ ዳር ቆንጆ
ናት ባሮ የወንዙ ዳር ኗሪ
አጊጣ ባልቦ መሳይ ድሪ
ሁሌ ላያት እንዳዲስ ገራሚ
ናት የባሮ የወንዙ ዳር ሎሚ
ኚላል ባድ ኦፔኖ
ኚላል ባድ ኦፔኖ
ጥቁሯ ወርቅ ቀጥ እንደ ሸምበቆ
አኳሆኗ በአታሞ ምት ረቆ
ፍቅር ሲሞቅ እሳት ነዶ ማታ
ውበት አየው ዳንኪራ ሲመታ
ያበቀላት የወንዙ ዳር ኑሮ
ናት የባሮ
(የጋምቤላ ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያ)
ቶም ሰርታ በዣንጥላው ብረት
በጨረቃ ፍቅርን ያዜምንበት
የታንኳው ላይ የወንዙ ሽርሽር
እረፍት አጣው ትዝባለኝ ቁጥር
ያበቀላት የወንዙ ዳር ኑሮ
ናት የባሮ
ናትባሮ ናትባሮ የወንዙ ዙሪያ ሴት
የገዛችው የልቤን ውስጥ ስሜት
ናትባሮ ናትባሮ የወንዙ ዳር ቆንጆ
የሰራችው በልቤ ላይ ጎጆ
ሙዚቃ…….
መሸት ሲል ጀምበር አዘቅዝቆ
ቀዩን ሰማይ ውሃው አንፀባርቆ
እያየሁዋት በጨረቃ መብራት
አማረኝ የታንኳ ላይ እራት
ጉድ አረገኝ በውበት ሳር አስሮ
አየ ባሮ
ናት ባሮ ናት ባሮ……..
ይሔልቤ የሆነብኝ ምነው
ሀሳቤ ሁሌ ከአዊሊ ነው (ሥም)
ልያት እንጂ ወይ ሔጄ ዳግመኛ
ባደርጋት የሁሌ ጓደኛ
አሳ ሆኖ ልኮኝ እንጀራዬ
ከአዲስ አበባው የትውልድ አምባዬ
ተመለስኩኝ በፍቅሯ ተይዤ
የሸገር ልጅ ባዶ ቅርጫት ይዤ
ኚላል ባድ ኦፔኖ
ናት ባሮ……. አሳ አጠምድ ብሎ ……ናት ባሮ …..….ዘርግቶት መረቡን
ናት ባሮ ……. እንዴት ለቆንጆ ሴት ….. ናት ባሮ …… ሰው ይጥላል ልቡን
ናት ባሮ ……. አይኔእሷ ላይ ቀርቶ …..….ናት ባሮ …… አሳ አጣሁ ለእራቴ
ናት ባሮ ……. ባዶ ቅርጫት ይዤ …..…. ናት ባሮ …..… ተመለስኩኝ ቤቴ
ኚላል ባድ ኦፔኖ

Added by

Dibora Tadesse

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VIDEO