LYRIC

ከመኮንን ድልድይ
ከንጨት ፎቁ በላይ
ሲመሽ እንገናኝ
መጣሁ አንችን ብዬ
ሳይከብደኝ እርምጃው
በሰባ ደረጃው
በሳሪያን ኮት ላይ: ያንን
ቀጭን ኩታ
ጣል አድርጌ
በመኮንን ድልድይ: ልምጣ
በደረጃው
በፒያሳ አርጌ
በፍቅር ማነቂያው: ዶሮ
እንዳይል በከንቱ
እሪ አንችን ወዶ
ክራሩን ስትሰሚ: ብቅ በይ
ቆሚያለሁ
ከበርሽ ማዶ
ሲመሽ ወደማታ: ማታ ማታ
አቤት ያንቺ ፍቅር ሲበረታ
ሲመሽ ወደማታ: ማታ ማታ
ብቅ በይ ሲገረፍ: ክራር
ሲመታ
ማታ ማታ: ማታ ማታ
ማታ ማታ: ማታ ማታ
ማታ ማታ: ማታ ማታ
ማታ ማታ: ማታ ማታ
ማታ ማታ
አምጧት ከጎኔ: ትቀመጥ
እንጀራ አይቀርብም:
ካለወጥ
አቅፎ ገላዋን: አልጠግብ
ያለው
ማነው ካላችሁ: ማነው
ማነው
ልቤ ልቤ ነው: ልቤ
እረሃብተኛው
እሷን ወዶ: ሌት
እማይተኛው
ይውጣ ይውጣ: እግሬ
ይዛል በርምጃው
ከሷ አይብስም: ሰባ
ደረጃው
ዎይ… ዘበናይ: ነይ ዘበናይ
ዘበናይ ዘበናይ
ሲመሽ ወደማታ
ሁሉ ዘግቶ በሩን
ታም ታራም ሳረገው
ብቅ በይ ክራሩን
ታም-ታራራም ታራራም
ታራራም
ሳረገው ክራሩን
ታም-ታራራም ታራራም
ታራራም
ፀጉሯን ተተኩሳው:
እንዳርምዴ ሜሪ
ዘበናይ ናት ፍቅሯን:
በክራር ነጋሪ
ታም-ታራራም ታራራም
ታራራም
በክራር ነጋሪ
ታም-ታራራም ታራራም
ታራራም
ሄዶ ከኮሪያ: ዘማች
ሲመለስ
ዘማች ሲመለስ
ያወሳል ናፍቆቱን: ብክራሩ
ድምፅ
ብክራሩ ድምፅ
ፍቅርሽ አስጨንቆ:
መላዎስ አቃተኝ
መላዎስ አቃተኝ
ተደናበርኩልሽ: ጥይት
እንደሳተኝ
ጥይት እንደሳተኝ
ሳተና ነበርኩኝ: ተኳሽ
በመውዘሬ
ተኳሽ በመውዘሬ
ለዘበናይ ብቻ: እጄን
ሰጠሁ ዛሬ
እጄን ሰጠሁ ዛሬ
ዎይ…ዘበናይ: ነይ ዘበናይ
ዘበናይ ዘበናይ
በሳሪያን ኮት ላይ: ያንን
ቀጭን ኩታ
ጣል አድርጌ
በመኮንን ድልድይ: ልምጣ
በደረጃው
በፒያሳ አርጌ
እንዳውራ ዶሮ ክንፍ: ኮቴን
እየሳብኩት
መሬት ለመሬት
በዞርኩት ገላሽን:
ሳትወጣብኝ ፀሐይ
ሳይነጋብኝ ሌት
ሲመሽ ወደማታ: ማታ ማታ
አቤት ያንቺ ፍቅር ሲበረታ
ሲመሽ ወደማታ: ማታ ማታ
ብቅ በይ ሲገረፍ: ክራር
ሲመታ
ማታ ማታ: ማታ ማታ
ማታ ማታ: ማታ ማታ
ማታ ማታ: ማታ ማታ
ማታ ማታ: ማታ ማታ
ማታ ማታ
ሞልቶ ባራዳ: ያርመን ዳቦ
ሳሳ አከላቴ: ሰው ተርቦ
አቅፎ ገላዋን: አልጠግብ
ያለው
ማነው ካላችሁ: ማነው
ማነው
ልቤ ልቤ ነው: ልቤ
እረሃብተኛው
እሷን ወዶ: ሌት
እማይተኛው
ይውጣ ይውጣ: እግሬ
ይዛል በርምጃው
ከሷ አይብስም: ሰባ
ደረጃው
ዎይ… ዘበናይ: ነይ ዘበናይ
ዘበናይ ዘበናይ
አይወጣም ደረጃ: ቢፈጥር
ሴሸኝቶ
እንደኔ ካልሄደ: በፍቅር
ተገፍቶ
ታም-ታራራም ታራራም
ታራራም
በፍቅር ተገፍቶ
ታም-ታራራም ታራራም
ታራራም
መድፈሪያሽ ወርቅ ነው
ብርም አይገዛሽ
ልብ የሌለው ሀብል:
ግድም አይሰጥሽ
ኬረዳሽ
ታም-ታራራም ታራራም
ታራራም
ግድም አይሰጥሽ
ታም-ታራራም ታራራም
ታራራም
ካንገትሽ ላይ አርጊኝ
እንደማር ተሬዛ
እንደማር ተሬዛ
ወዲህ ወዲያ እንዳልል
አደብ እንድገዛ
አደብ እንድገዛ
ተከለከለ አሉ: የንጉሥ
አዳራሽ
የንጉሥ አዳራሽ
የክት ያለበሰ: አይገባም
በጭራሽ
አይገባም በጭራሽ
መጣሁ ከኮሪያ: ይዤልሽ
ሰዓት
ይዤልሽ ሰዓት
በፓሪ ሞድሽ ላይ: አምረሽ
ታይበት
አምረሽ ታይበት
ዎይ… ዘበናይ: ነይ ዘበናይ
ዘበናይ ዘበናይ
ዘናይ እናናዬ: ተይ አሁን
ነይ
አሁን ነይ
ዘናይ እናናዬ: ተይ አሁን
ነይ
አሁን ነይ አሁን ነይ
ዘናይ እናናዬ: ተይ አሁን
ነይ
አሁን ነይ አሁን ነይ
ዘናይ እናናዬ: ተይ አሁን
ነይ
አሁን ነይ አሁን ነይ

Added by

Dibora Tadesse

SHARE

Comments are off this post

VIDEO