LYRIC

በምስራቅ ጸሐይ ወጥቶ እሲፈካ ሠማይ
ካንሶላው ገብቼ እኔ አልተኛም ብታይ
በናፍቆትሽ እምባ እየራስ አልጋዬ
ከአላቺ አቅቶኛል ማደር ለብቻዬ
ማራኬዬ ማራኪዬ
አንቺ የልቤ ጉዳይ
መልክሸ ሁሌም ከዓይኔ ላይ ነው
ሌትም ቀንም ብታይ(2x)
ማርኮ መማር ነበር የጀግና ሞገሱ
ከሩቅ አስረሸ ልቤን የት ያመልጥ ከራሱ
የጎደለው ከአርባ ( 40 ) ስንት ይሆን እጣዬ
ያለ አንቺ አልሞላ አለኝ እርጂን ማራኪዬ
ማር ማር ይላል
ሁሌ አፌ ሲጠራሽ
ማር ማር ይላል
እያቆላመጠ ማር
ማር ይላል
አይኖር ያለንቺ
ማር ማር ይላል
እድሜ እየጣፈጠ
መች ጠገብኩሽና እና እኔ
የት ይድላኝ አልጋዬ
ፍቅርሸ ፀንቶ ብኛል እኔ አልተኛም ጨርሶ
ማታ ማታ ማልቀስ ነው ሥራዬ(2x)
ማራኪዬ ማራኪዬ
አንቺ የልቤ ጉዳዬ
መልክሸ ሁሌም ከዓይኔ ላይ ነው
ሌትም ቀንም ብታይ(2x)
ማር ማር ይላል
ሁሌ አፌ ሲጠራሸ
ማር ማር ይላል
እያቆላመጠ
ማር ማር ይላል
አይኖር ያላንቺ
ማር ማር ይላል
እድሜ እየጣፈጠ
መች ጠገብኩሸ እና እኔ
የት ይድላኝ አልጋዬ
ፍቅርሸ ፀንቶ ብኛል እኔ አልተኛም ጨርሶ
ማታ ማታ ማልቀስ ነው ሥራዬ(2x)
ማር…….ማር…
ማር ማር ይላል……..ማር ማር ይላል።

Added by

Dibora Tadesse

SHARE

Comments are off this post

VIDEO