LYRIC

ቀና አታርጉኝ እኔን

ከሄደች ትታው መማጸኔን

ተክዤ ልግፋው ይህ ሀዘኔን

ጨለማ አልብሳው ስትሄድ

የፈካው ቀኔን

እኔስ አቅም የለኝም

እባክሽ ብዬ ልመልሳት

ቢፈጀው ልቤን የፍቅር እሳት

አይሞከርም መቼም

እሷን ለመርሳት

ስትሄድ ስለያት ዛሬ ፣ስሰናበታት

ማን አወቀልኝ ውስጤን፣እንደምወዳት

ልሸኛት እንጂ፣የሆዴን ችዬ

ባይል ነው ከላይ

ግድ የለም ብዬ

ገና በጊዜ

በቀየው አድባር አብረን አድገን

ክፋት በሌለው

በንጹህ ፍቅር ተፈላልገን

ተዋደን ኖረን

ባለነበረ አይነት በሚያስቀና

ልቧን ከልቤ

ድንገት ለያው ቀን መጣና

በደለኛ ሰው፣

ይቅርታ ብሎ አንሶ ሰው ከካሰ

ይኖር ወይ ልቡን ያልመለሰ?

ሳይገባኝ ለኔ

የቱ ጋር እንደሆን እንኳን ማስቀየሜ

ተይ ብያት ነበርባለኝ አቅሜ

መማጸኔ፣ማሪኝ ማለቴ

ለኔም ሳይገባኝ ነው ጥፋቱ

ታዲያ እንዴት ይሆን

ወዳጅን ነግሮ

ልብን መመለስ ወደ ድሮ

ቀና አታርጉኝ እኔን

ከሄደች ትታው መማጸኔን

ተክዤ ልግፋው ይህ ሀዘኔን

ጨለማ አልብሳው ስትሄድ

የፈካው ቀኔን

እኔስ አቅም የለኝም

እባክሽ ብዬ ልመልሳት

ቢፈጀው ልቤን የፍቅር እሳት

አይሞከርም መቼም

እሷን ለመርሳት

ስትሄድ ስለያት ዛሬ ፣ስሰናበታት

ማን አወቀልኝ ውስጤን፣እንደምወዳት

ልሸኛት እንጂ፣የሆዴን ችዬ

ባይል ነው ከላይ

ግድ የለም ብዬ

በዚያ በሚዛን

ነፍስ ያለፍቅር መች ይሞላል

በሌለሽበት

ሲኖር ያላንቺ ቀን ይጎላል

እስኪ አውቀንበት

ሰው ሳንፈልግ ሌላ ዳኛ

ብለን ለፍቅር

ተይ እንገናኝ ዞረን እኛ

በደለኛ ሰው፣

ይቅርታ ብሎ አንሶ ሰው ከካሰ

ይኖር ወይ ልቡን ያልመለሰ?

ሳይገባኝ ለኔ

የቱ ጋር እንደሆን እንኳን ማስቀየሜ

ተይ ብያት ነበርባለኝ አቅሜ

መማጸኔ፣ማሪኝ ማለቴ

ለኔም ሳይገባኝ ነው ጥፋቱ

ታዲያ እንዴት ይሆን

ወዳጅን ነግሮ

ልብን መመለስ ወደ ድሮ

2X

Added by

Dibora Tadesse

SHARE

Comments are off this post

VIDEO